Polish phrases #161-180 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Zmień wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału.
info
162
Add predefined color swatches.
info
163
Add reflection
Dodaj odbicie
info
164
Add the current cursor to online library on RealWorld Graphics web site
Dodaj aktualny kursor do biblioteki online, na stronę RealWorld Graphics
info
165
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Dodaj przeciągnięte plik(i) jako nową warstwę(y).
info
166
Add to Online Library
Dodaj do Biblioteki Online
info
167
Add to online library
Dodaj do biblioteki online
info
168
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Dodaj czubek wielokąta przeciągając uchwyt na środku krawędzi.
info
169
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Dodaj, usuń, konfiguruj, eksportuj i importuj własne konfiguracje narzędzi.
info
170
Add, remove, import, and export custom colors.
Dodaj, usuń, importuj i eksportuj własne kolory.
info
171
Adjust Brightness
Dopasuj jasność
info
172
Adjust Color Saturation
Dopasuj nasycenie koloru
info
173
Adjust Colors
Dopasuj kolry
info
174
Adjust Contrast
Dopasuj kontrast
info
175
Adjust RGB
Dopasuj RGB
info
176
Adjust RGB...
Dopasuj RGB...
info
177
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Ustaw jasność całego obrazu albo zaznaczenia.
info
178
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
info
179
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczenia.
info
180
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczonego obszaru.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
Select background
Vista & Win 7 icons