Polish phrases #1201-1220 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
Outline
Kontur
info
1202
Outline only
Tylko kontur
info
1203
Outline width
Szerokość konturu
info
1204
Outline...
Kontur(y.)..
info
1205
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Pozwala przekroczyć dolną granicę. Użyj tych samyych wartości aby użyć domyślnych granic.
info
1206
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Zmiana parametru dla zakresu górnego. Użyj tej samej wartości dla obu zakresów  aby użyć domyślnych.
info
1207
Overwrite images
info
1208
PNG Image
Obraz PNG
info
1209
PNG image files
Pliki obrazów PNG
info
1210
Paint a new arrow-like shape with specified parameters.
Utwórz nowy kursor w kształcie strzałki z wybranymi parametrami.
info
1211
Paint a new arrow-like shape with specified parameters.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Arrow_shape_wizard">More information</a>.
Stwórz nowy tradycyjny kursor w kształcie strzałki z wybranymi parametrami.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/arrow-shape-wizard">Więcej informacji</a>.
info
1212
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Obiekty malowania pod aktualnym tłem. Rysowany obiekt będzie widoczny tylko jeśli aktualne tło jest półprzezroczyste.
info
1213
Paint over
Maluj nad
info
1214
Paint under
Maluj pod
info
1215
Panel Height
info
1216
Panels
Panele
info
1217
Parameter
Parametr
info
1218
Parameter:
Parametr:
info
1219
Part &operation:
Część &operation:
info
1220
Paste image
Wklej obraz
info
Select background
Vista & Win 7 icons