Polish phrases #1561-1580 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Split direction:
Kierunek podziału:
info
1562
Splitting Direction
info
1563
Spread the love
Rozsiewaj miłość
info
1564
Square
Kwadrat
info
1565
Square caps
Kwadratowe pokrywy
info
1566
Standard drop shadow
Standardowy cień
info
1567
Standard effect:
info
1568
Standard size (32x32 pixels)
Standardowy rozmiar (32x32 piksele)
info
1569
Start &page:
Strona startowa:
info
1570
Start color:
info
1571
State Synchronization ID
State Synchronization ID
info
1572
State synchronization ID
info
1573
Static
Static
info
1574
Static Cursor
Kursor statyczny
info
1575
Static cursor
info
1576
Static cursor files
Pliki statycznego kursora
info
1577
Steps
Kroki
info
1578
Stock colors
Magazynuj kolory
info
1579
Stop animation
Zatrzymaj animację
info
1580
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Zachowaj maskę tego obrazu do późniejszego użycia. Zachowana maska będzie dostępna do zamknięcia tego okna lub dokumentu.
info
Select background
What about ICL files?