Polish phrases #1821-1837 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1821
spiderman
info
1822
xxxx.x.x
xxxx.x.x
info
1823
| - Up
| - Góra
info
1824
» Area Splitter «
» Rozdzielacz Obszaru «
info
1825
» Command List «
» Lista komend «
info
1826
» Command panel «
info
1827
» Display Configuration «
» Pokaż Konfigurację «
info
1828
» Document Operation «
» Document Akcji «
info
1829
» Empty View «
» Pusty Widok «
info
1830
» JavaScript «
» Skrypt Java «
info
1831
» No Operation «
» Bez Akcji «
info
1832
» No Transformation «
» Bez Przeszkształcenia «
info
1833
» Popup Menu «
» Wyskakujące Menu «
info
1834
» Roll-Out Panels «
» Rozwijane Panele «
info
1835
» Sequence «
» Sekwencja «
info
1836
» Tabs «
» Karty «
info
1837
» Toolbar «
» Pasek narzędzi «
info
Select background
Vista & Win 7 icons