Polish phrases #41-60 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
41
&Essentials...
Podstawowe...
info
42
&Extract part by:
&Wyodrębnij część przez:
info
43
&File
&Plik
info
44
&Fill...
&Wypełnij...
info
45
&Gamma:
&Gamma:
info
46
&Gaussian blur...
Rozmycie Gaussa...
info
47
&Grid:
Siatka:
info
48
&Help
&Pomoc
info
49
&Hidden
Ukryty
info
50
&ID:
ID:
info
51
&Icon:
Ikona:
info
52
&Icons:
&Ikony:
info
53
&Image
&Obraz
info
54
&Index...
Indeks...
info
55
&Interface:
&Interfejs:
info
56
&Invert selection
&Odwróć zaznaczenie
info
57
&Invert selection (%s)
&Odwróć zaznaczenie (%s)
info
58
&Large grid
&Duża siatka
info
59
&Layer
Warstwa
info
60
&Layouts:
&Układy
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...