Polish phrases #1521-1540 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Show or hide this toolbar.
Pokaż lub ukryj ten pasek narzędzi
info
1522
Show selection
Pokaż zaznaczenie
info
1523
Show the final image in the raster editor.
Pokaż ostatni obraz w edytorze rastrowym.
info
1524
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Zmniejsz lub powiększ obraz zmieniając liczbę pikseli.
info
1525
Shrink or stretch the image.
Zmniejsz albo powiększ obraz.
info
1526
Shrink selection
Zmniejsz zaznaczenie
info
1527
Similar colors
Podobne kolory
info
1528
Simple flood fill
Proste wypełnienie
info
1529
Simple select
Zaznaczanie
info
1530
Single chroma value will be saved for the selected block size.
Jedna wartość chroma będzie zapisana dla wybranego wymiaru bloku.
info
1531
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Pojedyńczy piksel|Kwadrat 3x3|Kwadrat 5x5|Koło 3x3|Koło 5x5|Diament 5x5|Skos 3px|Skos 5px
info
1532
Size
Wymiar
info
1533
Size of beveled region in pixels.
Wymiar skosu obszaru w pikselach.
info
1534
Size of the added shadow in pixels.
Wymiar dodanego cienia w pikselach.
info
1535
Size of the arrow head in pixels.
info
1536
Size of the arrow tail relative to its head. Set to 0 to create a tail-less arrow.
Rozmiar ogona strzałki względem do główki strzałki. Ustaw 0, aby stworzyć strzałkę bez ogona.
info
1537
Size specification
info
1538
Size:
Wymiar:
info
1539
Small
Mały
info
1540
Small icons
Małe ikony
info
Select background
Vista & Win 7 icons