Norwegian (Bokmål) phrases #1341-1360 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1341
Primary color
Hovedfarge
info
1342
Primary color sync-ID:
Hovedfarge synkroniserings ID:
info
1343
Print
Skriv ut
info
1344
Print Image
info
1345
Print the image using default printer, zoom the image to fit paper size.
Skruv ut bildet ved å bruke standard skriver, forstørr bildet for å tilpasse papir formatet.
info
1346
Print...
Skriv ut...
info
1347
Process
Utfør
info
1348
Process the file(s) using the operation "%s".
info
1349
Processed
Prosessert
info
1350
Processed - 
Prosessert -
info
1351
Processed files
Ferdiggjorte billedfiler
info
1352
Projected shadow
Beskyttet skygge
info
1353
Prompt to save modified document when closing &window
Varsle om lagring når dokumentet blir &lukket
info
1354
Protect selection
Beskytt markering
info
1355
Protect your pictures by a watermark. Configure thie operation to set the actual watermark text or logo.
info
1356
Ps plug-in
Ps programtillegg
info
1357
Push forward
Flytt framover
info
1358
Push right
Flytt til høyre
info
1359
Quality
Kvalitet
info
1360
Quality of the compressed image. Usefull range is from 5 to 95.
Kvalitet på kompressert bilde. Fra 5 til 95 passer.
info
I wish there were...
Select background