Norwegian (Bokmål) phrases #1361-1380 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Quality:
Kvalitet:
info
1362
Quit the application; prompts to save document if modified.
Avslutt applikasjonen; varsel om å lagre dokumentet hvis endret.
info
1363
R&emove border...
&Fjern ramme...
info
1364
RGB value for window background.
RGB verdi for vindusbakgrunn.
info
1365
RGBA
RGBA
info
1366
RGBA sliders and edit boxes
RGBA slidere og endrings bokser
info
1367
RLE compression
info
1368
RNG seed:
RNG-frø:
info
1369
Radial blur
Radisk pensel
info
1370
Radial blur...
Radisk pensel...
info
1371
Radial gradient
Sirkel
info
1372
Radius
Radius
info
1373
Radius for smoothing in pixels. Makes the beveled shape round.
Radius for mykning av piksler. Gjør former runde.
info
1374
Radius of the rounded corners. If set to 0, the corners are sharp.
Radius på avrundede hjørner. Verdien 0 gjør de skarpe, større verdi gjør den mykere.
info
1375
Radius of the shadow in pixels.
Radius på skyggen i piksler.
info
1376
Radius:
Radius:
info
1377
Raster Editor - Color
Rasterbehandler - Farge
info
1378
Raster Editor - Color Picker
Rasterbehandler - Fargevelger
info
1379
Raster Editor - Color Swatch
Rasterbehandler - Fargepalett
info
1380
Raster Editor - Configure Gestures
Rasterbehandler - Konfigurer musebevegelser
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons