Norwegian (Bokmål) phrases #1501-1520 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1501
Resampling &method:
Oppdater forhåndsvisnings &metode:
info
1502
Reserve space
Tilgjenglig plass
info
1503
Reset plug-in configuration
info
1504
Resize (resample)...
Angi ny størrelse...
info
1505
Resize an image to have both dimension less or equal than the specified frame size.
info
1506
Resize by setting
info
1507
Resize image
Endre størrelse
info
1508
Resize the selection to cover the entire image.
Endre størrelse på markeringen til å skjule start bildet.
info
1509
Resize to fit in frame
Skaler for å passe ramme
info
1510
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Endrer størrelse fra %s x %s til %s x %s piksler.
info
1511
Resolution:
Oppløsning:
info
1512
Respect alpha
Respekter gjennomsiktighet
info
1513
Respect image opacity
Respekter bilde gjennomstiktighet
info
1514
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Respekter gjennomsiktighets kanalen for fylte bilder og ikke fyll gjennomsiktige områder.
info
1515
Restore
Gjenopprett
info
1516
Restore database
Gjenopprett database
info
1517
Restore selection size
Marker med samme størrelse på nytt
info
1518
Retarget
Gjenmarkering
info
1519
Retouch with: %s
Endre med: %s
info
1520
Retouching editor
Gjengivelsesbehandler
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons