Norwegian (Bokmål) phrases #221-240 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
Animation - Delete Frames
Animasjon - Slett rammer
info
222
Animation - Frame List
Animasjon - Rammeliste
info
223
Animation - Insert Frame
Animasjon - Sett inn ramme
info
224
Animation - Reverse Frame Order
Animasjon - Reverser rammesortering
info
225
App-Edit: Clipboard
Applikasjonsendring: Utklippstavle
info
226
App-Edit: Invert Selection
Applikasjonsendring: Forminsk markering
info
227
App-Edit: Redo
Applikasjonsendring: Gjør om
info
228
App-Edit: Select All
Applikasjonsendring: Marker alt
info
229
App-Edit: Undo
Applikasjonsendring: Angre
info
230
App-File: Close
Applikasjonsfil: Lukk
info
231
App-File: Exit
Applikasjonsfil: Avslutt
info
232
App-File: New, Open, Save
Applikasjonsfil: Ny, åpne, lagre
info
233
App-File: Recent Files
Applikasjonsfil: Siste filer
info
234
App-File: Save As
Applikasjonsfil: Lagre som
info
235
App-Help: About
Applikasjonshjelp: Om
info
236
App-Help: Ask Online
Applikasjonshjelp: Spør på internett
info
237
App-Help: Context
Applikasjonshjelp: Tekst
info
238
App-Help: Custom
Applikasjonshjelp: Egendefinert
info
239
App-Help: Local
Applikasjonshjelp: Lokal
info
240
App-Misc: Execute Command
Applikasjon: Fjern kommando
info
What about ICL files?
Select background