Norwegian (Bokmål) phrases #401-420 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Choose, what stock colors are visible in the swatch window.
Velg, hvilke farger som skal være tilgjengelige i palett vinduet.
info
402
Chroma subsampling
Piksel hode generering
info
403
Chroma:
Blokk:
info
404
Circle
Sirkel
info
405
Circular Border
Sirkulær ramme
info
406
Circular border...
Sirkulær ramme...
info
407
Classified Operations
Klassifiserte operasjoner
info
408
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
Fjern alle egendefinert fargepaletter. Anbefales før du importerer.
info
409
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
Klikk tom plass å legge til nye stopp til bildet. Slett stopp ved å dra den utenfor. Velg stopp ved å klikke på det.
info
410
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klikk her og etterpå en kontroll som du vil være mer om.
info
411
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Klikk på oppdater for å vise en forhåndsvisning av det opprettede bilde
info
412
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klikk på en knapp for å bytte raskt til den respektive mappe. Du kan legge den gjeldende mappen til denne listen ved hjelp av knappene i høyre øvre del av dette vinduet.
info
413
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
info
414
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Klikk verktøylinjeknappene til å kjøre kommandoer. Få mer hjelp for enkelte knapper, flytte musen over knappen og les beskrivelsen i statuslinjen.\n\nDu kan legge til, fjerne, endre rekkefølgen eller konfigurere verktøylinjeknappene i konfigurasjonen dialogen.
info
415
Click to add current color to last used colors.
Klikk for å legge til denne fargen til de sist brukte fargene.
info
416
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Klikk for å velge nyanse og metning verdier for nåværende farge. Den endelige fargen er også påvirket av luminans valgt i det andre området.
info
417
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Velg lysstyrke og gjennomsiktighets verdier for denne fargen.
info
418
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Klikk med musen eller bruk piltastene for å endre farger til valgt fargekomponent.
info
419
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Klikk med musen eller bruk venstre og høyre piltaster for å endre fargens gjennomsiktighet.
info
420
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klikk med musen eller bruk opp og ned piltastene for å endre farge i fargekomponenten.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...