Norwegian (Bokmål) phrases #501-520 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Kontrollerer hvor mye dette laget skygger over det ferdige bildet (0-100%).
info
502
Controls how to specify the final canvas size.
Kontrollerer det ferdige lerretets størrelse.
info
503
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Kontrollerer plasseringen av det orginale bildet på det nye lerretet.
info
504
Controls what information is displayed in window caption.
Kontollerer hvilken informasjon som er vist i vinduet.
info
505
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
info
506
Controls which drawing tools will be available.
Kontroller for tegneverktøy vil bli tilgjengelig.
info
507
Convert a picture to the .gif format.
Koverter et bilde til formatet .gif
info
508
Convert a picture to the .jpg format. Configure this operation to change compression.
info
509
Convert color image to a grayscale.
Konverter fargebilde til gråskala.
info
510
Convert color pictures to grayscale.
Koverter fargebilder til gråskalabilder.
info
511
Convert to .gif
Koverter til .gif
info
512
Convert to .jpg
Koverter til .jpg
info
513
Convolution Filter
Kalkuleringsfilter
info
514
Convolution matrix
Kalkulermatrix
info
515
Convolution matrix:
Kalkulermatrix:
info
516
Coordinates
Kordinater
info
517
Coordinates accuracy
Kordinat nøyaktighet
info
518
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Koordinat modus kontrollerer om tegne figurer er justert på piksel grenser.
info
519
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinater for form kontrollpunkter er begrenset til integral verdier.
info
520
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinater for form kontrollpunkter kan ha alle reelle verdier.
info
Select background
What about ICL files?