Danish phrases #1241-1260 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
Left-handed
Venstrehåndet
info
1242
Left/Lower Pane
Nederste venstre rude
info
1243
Left/Upper Pane
Øverste venstre rude
info
1244
Left|Center|Right|
Venstre|Midt|Højre|
info
1245
Less options
Færre muligheder
info
1246
Library password:
Bibliotekskodeord:
info
1247
License:
Licens:
info
1248
Light direction:
Lysretning:
info
1249
Light:
Lys:
info
1250
Line
Linie
info
1251
Linear
Liniær
info
1252
Linear attenuation
info
1253
Linear gradient
Linær hældning
info
1254
Linear interpolation
Lineær interpolering
info
1255
Link select
Markeret hyperlink
info
1256
Linux Cursor
info
1257
Linux cursor files
Linux markørfiler
info
1258
List
Liste
info
1259
Load mask from an image file. The mask must be exactly the same size as the current image.
Indlæs maske fra billedfil. Masken skal have nøjagtig samme størrelse som det aktuelle billede.
info
1260
Location
Placering
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...