Danish phrases #1081-1100 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
If enabled, the 4- and 8-bits images will be re-created even if they already exist.
Hvis aktiveret genskabes 4 og 8 bit billeder selv om de allerede findes.
info
1082
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Hvis aktiveret, vil programmet indsamle information om uoversatte udtryk og tillade deres oversættelse.
info
1083
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Hvis aktiveret forhindres kvalitetstab i uændrede områder i JPEG billeder.
info
1084
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Hvis aktiveret anvendes filtret kun på farvekanaler uden at ændre alfakanalen.
info
1085
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Hvis aktiveret tages ikonet fra første valgte underkommando.
info
1086
If enabled, the inserted image will be initialized using a copy of the currently selected image.
Hvis aktiveret vil det indsatte billede blive initialiseret udfra en kopi af aktuelt valgte billede.
info
1087
If enabled, the output image will always have square proportions.
Hvis aktiveret vil outputbilledet altid være kvadratisk.
info
1088
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
Hvis aktiveret vil skyggen virke indsunket i stedet for kastet.
info
1089
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
Hvis aktiveret vil visningen kunne oprette og bruge tilfældige markeringer.
info
1090
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Hvis aktiveret, vil uoversatte udtryk starte med et [*] i programvinduet.
info
1091
If needed
Om nødvendigt
info
1092
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Hvis sat, vil layoutet kun være brugbart med valgte dokumenttyper.
info
1093
If the cursor is part of a cursor set, please specify its role here.
Hvis markøren er del af et sæt så angiv dens rolle her.
info
1094
If the imported image is larger than the current canvas, the canvas will be extended.
Lærredet tilpasses hvis det importerede billede er for stort.
info
1095
If there are more sections, the animation will be faster.
Animationen bliver hurtigere med flere sektioner.
info
1096
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Hvis aktiveret vil det relaterede felt blive sat til den definerede værdi når kommandoen aktiveres.
info
1097
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ved brug på værktøjslinie indeholder knappen altid kommandonavnet
info
1098
Ignore alpha
Ignorer alfa
info
1099
Image
Billede
info
1100
Image &zoom:
Billedzoom:
info
Vista & Win 7 icons
Select background