Danish phrases #2221-2240 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2221
Vertical edge detection
Lodret kantgenkendelse
info
2222
Vertical offset:
Lodret forskydning:
info
2223
Vertical resize
Lodret tilpasning
info
2224
View
Vis
info
2225
View Type
Visning
info
2226
View menu
Listevisning
info
2227
View mode
Visning
info
2228
View type:
Visning:
info
2229
Viewport sync ID
Synsfelt synk ID
info
2230
Viewport sync ID:
Synsfelt synk ID:
info
2231
Viewport:
Synsfelt:
info
2232
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2233
Wave
Bølge
info
2234
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Hvis aktiveret vil autozoom funktionen anvendes når vinduet åbnes.
info
2235
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Programmet kan bruges gratis, men det er ikke gratis at udvikle det. Kan du hjælpe?
info
2236
Width
Bredde
info
2237
Width delta
Deltabredde
info
2238
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Liniebredde kan være alle positive tal incl. flydende punktværdier.
info
2239
Width of the image in pixels.
Billedbredde i pixel.
info
2240
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på formens kant hvis værktøjet understøtter dette og kanter er aktiveret.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons