Danish phrases #481-500 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Color Depth
Farvedybde
info
482
Color adjustments...
Farvejusteringer...
info
483
Color areas with selectable axes
Farveområder mad valgbare akser
info
484
Color button palette
Farveknap palet
info
485
Color channels, depth and compression.
Farvekanaler, dybde og komprimering.
info
486
Color depth
Farvedybde
info
487
Color depth determines number of available colors and opacity levels for pixels.
Farvedybden bestemmer antal tilgængelige farver og synlighed for pixel.
info
488
Color depth limits the maximum number colors in the picture.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Color_Depth">More information</a>
Farvedybden begrænser billedets maksimale antal farver.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Cursor_-_Color_Depth">Flere oplysninger</a>
info
489
Color depth:
Farvedybde:
info
490
Color of the dropped shadow. Shadow of semitransparent pixels will be less intense.
Farve på kastet skygge. Skyggen fra semitransparente pixel er mindre intense.
info
491
Color of the fold shadows.
Foldeskyggens farve
info
492
Color of the individual fire particles. The particle color values are additive.
Farve på individuelle flammepartikler. Partikelfarvens værdi er blandet.
info
493
Color of the outline.
Kantens farve
info
494
Color picker value range:
Farvevælgers interval:
info
495
Color picker window
Farvevælger vindue
info
496
Color saturation...
Farvemætning...
info
497
Color used to draw the outline.
Farve til kanten.
info
498
Color used to fill the active section.
Udfyldningsfarve til aktiv sektion.
info
499
Color used to fill the arrow. Set to transparent to only draw outline.
Udfyldningsfarve til pilen. Vælg transtarent for kun at tegne kanten.
info
500
Color used to fill the borders.
Farver til kantudfyldning.
info
Select background
Vista & Win 7 icons