Danish phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Document - Save
Dokument - Gem
info
782
Document - Set File Format
Dokument - Filformat
info
783
Document contains unsaved data.
Dine ændringer er ikke gemt.
info
784
Document operation associated with this command.
Dokumenthandlinger knyttet til denne kommando.
info
785
Document part sync ID:
Dokumentdel synk ID:
info
786
Document type:
Dokumenttype:
info
787
Document will be transformed by this trasformation. Resulting document will be sent to the adjanced operation.
Dokumentet transformeres af denne transformering. Resultatet sendes til den tilstødende handling.
info
788
Document%04i
Dokument%04i
info
789
Don't save|Close document discarding changes.
Gem ikke|Luk dokumentet og kassér ændringer.
info
790
Donate...
Donér...
info
791
Dot count
Antal prikker
info
792
Dots
Prikker
info
793
Dotted grid
Prikgitter
info
794
Down
Ned
info
795
Down-Left
Ned-venstre
info
796
Down-Right
Ned højre
info
797
Down-Up
Ned op
info
798
Download
Download
info
799
Drag and drop
Træk og slip
info
800
Drag hot spot
Træk hotspot
info
Select background
Vista & Win 7 icons