Danish phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Document - Open in new window
Dokument - Åben i nyt vindue
info
782
Document - Save
Dokument - Gem
info
783
Document - Set File Format
Dokument - Filformat
info
784
Document contains unsaved data.
Dine ændringer er ikke gemt.
info
785
Document operation associated with this command.
Dokumenthandlinger knyttet til denne kommando.
info
786
Document part sync ID:
Dokumentdel synk ID:
info
787
Document type:
Dokumenttype:
info
788
Document will be transformed by this trasformation. Resulting document will be sent to the adjanced operation.
Dokumentet transformeres af denne transformering. Resultatet sendes til den tilstødende handling.
info
789
Document%04i
Dokument%04i
info
790
Don't save|Close document discarding changes.
Gem ikke|Luk dokumentet og kassér ændringer.
info
791
Donate...
Donér...
info
792
Dot count
Antal prikker
info
793
Dots
Prikker
info
794
Dotted grid
Prikgitter
info
795
Down
Ned
info
796
Down-Left
Ned-venstre
info
797
Down-Right
Ned højre
info
798
Down-Up
Ned op
info
799
Download
Download
info
800
Drag and drop
Træk og slip
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?