Danish phrases #1341-1360 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1341
Miter joins
Vinkelsammenhænge
info
1342
Mode
Tilstand
info
1343
Modified
Ændret
info
1344
Modified date
Ændringsdato
info
1345
Modified on %s
Ændret d. %s
info
1346
Modify Handle Coordinates
Tilpas håndtagskoordinater
info
1347
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Tilpas markeringen med "%s" værktøjet. Hold enten SHIFT, CTRL eller begge nede, for at øge, formindske eller fjerne områder.
info
1348
Modify style...
Tilpas stil...
info
1349
Modify tags or note
Tilpas tag eller note
info
1350
Modify the JavaScript code to apply a custom filter to current image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">More information</a>.
Tilpas javascriptet for at anvende et tilpasset filter på aktuelt billede.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">Flere oplysninger</a>.
info
1351
Modify the JavaScript code to apply a custom filter to current image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">Online documentation</a>.
Tilpas javascriptet for at anvende et tilpasset filter på aktuelt billede.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript">Online hjælp</a>.
info
1352
Modify the number to change the time the selected frame(s) stay visible. Time is given in 1/60 of second (e.g. setting it to 60 will keep the frame visible for 1 second).
Skift nummeret for at ændre varighed for valgte ramme(r). Tiden er angivet som 1/60 af et sekund (d.v.s. 60 holder rammen synlig i 1 sekund).
info
1353
Modify the numbers to set hot spot coordinates of seleted cursor (frames). Hot spot defines which pixel is active when mouse button is pressed.
Tilpas tallene for at sætte hotspottets koordinater på valgte markør (ramme). Hotspot definerer markørens aktive pixel når der klikkes.
info
1354
Modify this template to apply a custom filter to current image.
Tilpas skabelonen til at anvende et tilpasset filter på aktuelt billede.
info
1355
More &transformations
Flere transformeringer
info
1356
More about authors and license
Mere om udviklere og licenser
info
1357
More adjustments
Flere justeringer
info
1358
More colors...
Flere farver...
info
1359
More effects
Flere effekter
info
1360
More filters
Flere filtre
info
Select background
What about ICL files?