Danish phrases #1321-1340 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1321
Maximum number of frames to put in one row (0 = all frames in single row).
Det maksimale antal rammer pr. række (0 = alle rammer på en række).
info
1322
Mean removal
Rå fjernelse
info
1323
Media
Medie
info
1324
Medium icons
Medium ikoner
info
1325
Medium icons (32px)
Mellem ikoner (32px)
info
1326
Menu configuration
Menutilpasning
info
1327
Merge layers
Flet lag
info
1328
Merged
Flettet
info
1329
Meta-filters
Metafiltre
info
1330
Metadata
Metadata
info
1331
Metadata:
Metadata:
info
1332
Method
Metode
info
1333
Method specifying the target size.
Metode til angivelse af destinationsstørrelse.
info
1334
Method used for blurring.
Sløringsmetode.
info
1335
Method used for simulating continuous tones with groups of dots.
Metode til simulering af endeløse toner med grupper af prikker.
info
1336
Method used to zoom pixels in or out.
Zoommetode til pixel.
info
1337
Method:
Metode:
info
1338
Mirror
Spejlvend
info
1339
Mirror the image from left to right.
Spejlvend billedet fra venstre til højre.
info
1340
Mirrored N
Spejlet N
info
What about ICL files?
Select background