Danish phrases #1521-1540 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Paste Handler
Håndtér indsætning
info
1522
Paste image
Indsæt billede
info
1523
Paste style
Indsæt stil
info
1524
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Indsæt trukket billede som flydende.
info
1525
Paste:
Indsæt:
info
1526
Pasted
Indsat
info
1527
Path
Sti
info
1528
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Sti til emnets html hjælp der vises hvis brugeren klikker på Hjælp. Knappen er skjult hvis feltet er tomt.
info
1529
Path to environment map
Miljøkorts palcering
info
1530
Path to height map
Højdekortets placering
info
1531
Pattern fill
Mønsterfyld
info
1532
Pavement
Pavement
info
1533
Pencil
Blyant
info
1534
Pentagon
Pentagon
info
1535
Perform the last undone action again.
Udfør sidst fortrudte handling igen.
info
1536
Perspective transformation
Perspektivtransformering
info
1537
Photoshop color swatches
Photoshop farveprøver
info
1538
Pick Database
Vælg database
info
1539
Pick a file with layer style and assign it to this layer.
Vælg en fil med en lagstil og knyt den til dette lag.
info
1540
Pick database to use
Vælg en database
info
What about ICL files?
Select background