Danish phrases #1541-1560 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Pixel is either fully covered or not covered at all, resulting in jagged edges.
Pixel dækkes enten helt eller slet ikke, resulterende i hakkede kanter.
info
1542
Pixelate
Pixelér
info
1543
Pixelate...
Pixelér...
info
1544
Pixels may be partially covered resulting in smooth edges (antialiasing).
Pixel kan være delvist dækket, resulterende i bløde kanter (antialiasing).
info
1545
Pixels more transparent than the given value (0-255) will be deleted.
Pixel der er mere tranparente end den givne værdi (0-225) slettes.
info
1546
Place a checkmark here if the cursor has a built-in shadow.
Sæt flueben her hvis markøren har indbygget skygge.
info
1547
Place all frames into a single image.
Placér alle rammer i et billede.
info
1548
Place multiple images on a single page if they fit in.
Placer flere billeder på samme side hvis de passer.
info
1549
Please click the link above to learn about various ways\r\nhow to support this application.\r\n\r\nOnce you receive an email with confirmation, copy its\r\ncontent into this box to display a 'Supporter' badge\r\non the Online page.
Klik på linket ovenfor og se hvordan\r\ndu kan supporte dette program.\r\n\r\nNår du har modtaget en mail med en bekræftelse,\r\så kopier indholdet hertil for at vise 'Supporter'\r\npå programmets hjemmesiden.
info
1550
Please report this problem at support@rw-designer.com.
Rapportér venligst problemet til support@rw-designer.com.
info
1551
Please select a valid image file in a supported format.
Vælg en gyldig billedfil med et understøttet format.
info
1552
Please use a descriptive filename including correct extension. This filename will be used when downloading file from library.
Vælg et relevant filnavn med den rigtige filtype. Dette filnavn bruges ved download fra biblioteket.
info
1553
Plug-ins
Plugins
info
1554
Polar to cartesian
Polær til kartesisk
info
1555
Polar transformation
Polær transformering
info
1556
Polygon
Polygon
info
1557
Popup menu commands.
Popup menu kommandoer.
info
1558
Position
Placering
info
1559
Position:
Position:
info
1560
Precision select
Præcisionsmarkør
info
Vista & Win 7 icons
Select background