Danish phrases #2201-2220 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2201
Use default database
Brug standarddatabase
info
2202
Use layered mode by default
Brug lag tilstand som standard
info
2203
Use linear interpolation of pixel colors.
Anvend lineær interpolering til pixelfarver.
info
2204
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
Brug flere processorer til billedvisning i rastereditor.
info
2205
Use the controls to select font family, style, and size.
Brug kontrollerne til at vælge skrifttype, stil og størrelse.
info
2206
Use the dropped cursor for this role.
Brug droppet markør til denne rolle.
info
2207
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Brug kontrollerne til at skifte ikonstørrelser i forhåndsvisningen.
info
2208
Use this wizard to capture an image from a webcam conected to your computer or from a WIA compatible scanner.
Brug denne guide til at indlæse et billede fra et webcam eller en WIA skanner.
info
2209
Value
Værdi
info
2210
Value added to the final pixel.
Værdi føjet til den sidste pixel.
info
2211
Value in degrees specifying how much is the image rotated clockwise.
Vinkel i grader der angiver billedets rotering med uret.
info
2212
Value in pixels added to current cavas size. Negative values are allowed.
Værdi i pixel der føjes til aktuelt lærred. Negative værdier tillades ikke.
info
2213
Value in pixels determining new size of the canvas.
Værdi i pixel der bestemmer den nye lærredsstørrelse.
info
2214
Values in the convolution matrix represent weights of pixels. The number of rows and columns must be odd.
Værdier i sammenkædningsmatriksen representerer pixelvægt. Antal kolonner og rækker skal være ulige.
info
2215
Vertical
Lodret
info
2216
Vertical Split Type
Lodret opdelingstype
info
2217
Vertical blur
Lodret sløring
info
2218
Vertical division:
Lodret:
info
2219
Vertical edge detection
Lodret kantgenkendelse
info
2220
Vertical offset:
Lodret forskydning:
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons