Danish phrases #1761-1780 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1761
S&quare
Kvadrat
info
1762
Satin
Satin
info
1763
Saturation
Mætning
info
1764
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
Mætning bestemmer farvers intensitet. Sænk værdien for at gøre billedet mere sort/hvidt og omvendt.
info
1765
Save &as...
Gem som...
info
1766
Save Document
Gem dokument
info
1767
Save Layer Effect
Gem lageffekt
info
1768
Save Menu Commands
Gem menukommandoer
info
1769
Save as animation...
Gem som animation...
info
1770
Save changes to %s ?
Gem ændringer til %s?
info
1771
Save current &image as...
Gem aktuelt billede som...
info
1772
Save current mask to file as a grayscale image.
Gem aktuel maske som gråskala billede.
info
1773
Save document
Gem dokument
info
1774
Save floating selection...
Gem flydende markering...
info
1775
Save lay&out configuration when closing window
Gem layoutopsætning når vinduet lukkes.
info
1776
Save layout as:
Gem layout som:
info
1777
Save optional attributes like background color, resolution, and gamma.
Gem valgfrie attributter som baggrundsfarve, opløsning og gamma.
info
1778
Save selected frame...
Gem valgte ramme...
info
1779
Save style...
Gem stil...
info
1780
Save the active document with a new name.
Gem aktivt dokument med nyt navn.
info
Select background
What about ICL files?