Danish phrases #901-920 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Fill style
Udfyldningsstil
info
902
Fill style has no options.
info
903
Fill style is not applicable.
Udfyldning ugyldig.
info
904
Fill style toolbar
Værktøjslinie udfyldningsstil
info
905
Fill style:
Udfyldningsstil:
info
906
Fill the entire image (or selected area) using current fill style.
Fyld hele billedet (eller aktuel markering) med aktuel udfyldningsstil.
info
907
Fill the image (or selection) using gradient or texture.
Udfyld billedet (eller markeringen) gradueret eller med struktur.
info
908
Fill the image or selection using gradient or texture.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">More information</a>.
Udfyld billede eller markering gradueret eller med struktur.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">Flere oplysninger</a>.
info
909
Fill the pixels similar to the clicked one.
Udfyld pixel svarende til din klikkede.
info
910
Filled
Fyldt
info
911
Filmstrip
Filmstrimmel
info
912
Filter
info
913
Filter:
Filter:
info
914
Finish
Udfør
info
915
Finish using the current tool and apply the changes.
Afslut aktuelt værktøj og anvend ændringer.
info
916
Fit selection to window
Tilpas markering til vindue
info
917
Five-pointed star
Femtakket stjerne
info
918
Flip
Flip
info
919
Flood fill
Udfyldning
info
920
Flow:
Strøm:
info
Select background
What about ICL files?