Danish phrases #1741-1760 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1741
Right/Lower Pane
Nederste højre rude
info
1742
Right/Upper Pane
Øverste højre rude
info
1743
Role:
Rolle:
info
1744
Rotate
Roter
info
1745
Rotate &left
Rotér venstre
info
1746
Rotate &right
Rotér højre
info
1747
Rotate Selected Frames
Rotér valgte rammer
info
1748
Rotate by %i°
Rotér %i°
info
1749
Rotate by 180°
Rotér 180°
info
1750
Rotate hue of every pixel by given angle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Shift_Hue">More information</a>.
Rotér nuance for hver pixel efter givet vinkel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Shift_Hue">Flere oplysninger</a>.
info
1751
Rotate images of all selected frames.
Rotér billeder i alle valgte rammer.
info
1752
Rotate the image around its center by given angle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Rotate">More information</a>.
Rotér billedet om midten efter given vinkel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Rotate">Flere oplysninger</a>.
info
1753
Rotate the image by 180 degrees.
Rotér billedet 180 grader.
info
1754
Rotate the image by 90 degrees if it results in larger prints or saved paper.
Rotér billedet 90 grader hvis medfører større udskrift eller sparet papir
info
1755
Rotate the image by 90 degrees to the left.
Rotér billedet 90 grader mod uret.
info
1756
Rotate the image by 90 degrees to the right.
Rotér billedet 90 grader med uret.
info
1757
Rotate the image by an arbitrary angle.
Rotér billedet med en vilkårlig vinkel.
info
1758
Round caps
Runde hætter
info
1759
Round edges
Runde kanter
info
1760
Round joins
Runde samlinger
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?