Danish phrases #2041-2060 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2041
Test Area
Testfelt
info
2042
Text
Tekst
info
2043
Text - Editor
Tekst - Redigering
info
2044
Text describing this command.
Tekst der beskriver denne kommando.
info
2045
Text displayed before the color picker if there is enough space.
Tekst vist før farvevælgeren hvis der er plads.
info
2046
Text displayed in status bar for this item. Multilanguage format is allowed.
Emnets tekst på statuslinien. Andre sprog tillades.
info
2047
Text in the caption of the window displayed during execution.
Vinduestitel der vises når vinduet er aktivt.
info
2048
Text in toolbar
Værktøjslinietekst
info
2049
Text select
Tekstmarkering
info
2050
The Cancel button closes this dialog reverting all changes
Anuller knappen lukker denne dialog og fjerner alle ændringer.
info
2051
The Cancel button closes this dialog reverting all changes.
Anuller knappen lukker denne dialog og fjerner alle ændringer.
info
2052
The Cancel button closes this dialog reverting all changes. When using the Skip option, the processing will continue with next operation if there is one.
Annuller lukker denne dialog og kasserer alle ændringer. Spring over vil fortsætte til handlingens næste trin, hvis det findes.
info
2053
The Cancel button closes this dialog reverting the changes made
Annuller lukker denne dialog og kasserer alle ændringer
info
2054
The Help button displays more detailed help for this dialog
Hjælp knappen viser detaljeret hjælp til denne dialog
info
2055
The OK button closes this dialog accepting changes made
OK knappen lukker denne dialog og accepterer ændringer
info
2056
The OK button closes this dialog accepting the changes made
OK knappen lukker denne dialog og gemmer ændringer
info
2057
The OK button closes this dialog and performs the operation.
OK lukker denne dialog og udfører handlingen.
info
2058
The active primary colors will be synchronized with other views in the same group.
Den aktive primære farve synkroniseres med andre visninger i samme gruppe.
info
2059
The active secondary colors will be synchronized with other views in the same group.
Den aktive sekundære farve synkroniseres med andre visninger i samme gruppe.
info
2060
The active tool will be synchronized with other views in the same group.
Det aktive værktøj synkroniseres med de andre visninger i samme gruppe.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?