Danish phrases #1141-1160 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1141
In case of conflict, use newer file.
Brug nyeste fil ved konflikt.
info
1142
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
Med multipunkt, har udfyldning flere startpunkter. Den endelige pixelforskel er den mindste forskel fra hvert startpunkt.
info
1143
Increase brightness
Forøg lysstyrke
info
1144
Increase contrast
Forøg kontrast
info
1145
Increase image magnification by one step.
Forøg billedforstørrelse i et trin.
info
1146
Increase opacity
Forøg opacitet
info
1147
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Forøg opacitet (alfa) med pensel.
info
1148
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tilpas lærredsstørrelsen og placér det originale billede.
info
1149
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Skift lærredsstørrelse og placér det originale billede.
info
1150
Increase outline width
Udvid kantbredden
info
1151
Increase pixels' transparency.
Forøg pixelgennemsigtighed.
info
1152
Increase saturation
info
1153
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Udvid formens bredde med 1 pixel eller med 5  pixel hvis CTRL holdes nede.
info
1154
Indicates the currently used value for outline width.
Indikerer aktuel værdi for kantens bredde.
info
1155
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
Indikerer panelets startstatus. Hvis aktiveret er panelet ikke synligt.
info
1156
Indicates whether to use standard size (32 x 32 pixels) or custom size.
Bestemmer om der bruges standard (32x32) eller tilpasset størrelse.
info
1157
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Opret maske udfra billedets alfakanal.
info
1158
Inner shadow
Indre skygge
info
1159
Inner size
Indre størrelse
info
1160
Insert Clipboard contents.
Indsæt udklipsholderens indhold.
info
What about ICL files?
Select background