Danish phrases #821-840 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
822
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
823
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn udfyldte former med kant.
info
824
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
825
Draw tool presets
Tegneværktøjs indstillinger
info
826
Draw with a brush.
Tegn med pensel
info
827
Drawing Tool
Tegneværktøj
info
828
Drawing tool toolbar
Tegneværktøj
info
829
Drop Shadow
Kast skygge
info
830
Drop shadow
Kast skygge
info
831
Drop shadow...
Kast skygge
info
832
Dropper
Pipette
info
833
Duplicate frame
Dupliker ramme
info
834
Duplicate layer
Duplikér lag
info
835
E&xit
Afslut
info
836
Each document type will use its default undo mode. This is the recommended option.
Hvert dokumenttype bruger deres standard fortrydelsesmetode. Anbefales.
info
837
Edges-only shadow
Kun kantskygge
info
838
Edit item
Redigér emne
info
839
Edit tool
Redigering
info
840
Edit tools synchronization
Synkroniser redigeringsværktøj
info
What about ICL files?
Select background