Danish phrases #441-460 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Choose the height of the upper part in pixels.
Vælg øverste dels højde i pixel.
info
442
Choose the width of the left part [0-100%].
Vælg bredde til venstre del [0-100%].
info
443
Choose the width of the left part in pixels.
Vælg bredde til venstre del i pixel.
info
444
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Vælg hvilken åbning af billeder i standardformater. Vindueudsmykningen for den valgte dokumenttype skal være installeret.
info
445
Choose, if layers should be enabled by default. Select an image format to use when saving raster images.
Vælg om lag skal være slået til som standard. Vælg et format til at gemme billeder.
info
446
Choose, what stock colors are visible in the swatch window.
Vælg hvilke standardfarver der vises i farveprøvevinduet.
info
447
Chroma subsampling
Chroma undersampling
info
448
Chroma:
Chroma
info
449
Circle
Cirkel
info
450
Circular Border
Cirkulær kant
info
451
Circular border...
Cirkulær kant...
info
452
Classified Operations
Klassificerede handlinger
info
453
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
Fjern alle tilpassede farveprøver. Anbefalet før import.
info
454
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
klik på tom plads for at føje nyt stop til gradueringen. Slet stoppet ved at trække det udenfor. Vælg stop ved at klikke på det.
info
455
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klik først her og derefter på det du ønsker at vide mere om.
info
456
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Klik Gendindlæs for at se resultatet.
info
457
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klik på en knap for hurtigt skift til den respektive mappe. Du kan tilføje aktuel mappe med knapperne i vinduets øverste højre hjørne.
info
458
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Klik på tags for at vælge/fravælge dem. Dobbeltklik på et tag for at vælge det og fravælge alle andre. Fremhævet skrift viser aktuelt tag.
info
459
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Klik på hjulet for at ændre nuance og klik i trekanten for at tilpasse lysstyrke og mætning.
info
460
Click or drag the control point to set the active point of a cursor.
Klik eller træk kontrolpunktet for at bestemme markørens aktive punkt.
info
What about ICL files?
Select background