Danish phrases #461-480 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
Klik på ... knappen og vælg et miljø (omgivelsernes panoramastruktur).
info
462
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Klik på ... knappen og vælg et højdekort. Lystyrken på pixel bestemmer deres opløftning.
info
463
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Klik på værktøjsliniekanpper for at køre kommandoer. Få hjælp ved at lade musen hvile over knapperne og læse teksten i statuslinien.\n\nDu kan tilføje, fjerne, arrangere eller tilpasse knapperne i layouttilpasning.
info
464
Click to add current color to last used colors.
Klik for at føje farven til senest brugte farver.
info
465
Click to change preview image.
Klik for at ændre visningen.
info
466
Click to learn how you can help. And also why.
Klik for at se hvordan du kan hjælpe og hvorfor.
info
467
Click to select hue and saturation values of the current color. The final color is also influenced by the luminance set in the second area.
Klik for at vælge nuance og mætning på aktuel farve. Den endelige farve påvirkes også af belysningen i det andet område.
info
468
Click to select luminance and alpha values for the current color.
Klik for at vælge lysstyrke og alfaværdi for aktuel farve.
info
469
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Klik eller brug piletasterne til at skifte farvekomponenter svarende til den valgte.
info
470
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Klik eller brug højre og venstre piletast til at ændre farveopaciteten (alfa).
info
471
Click with mouse or use the arrow keys to change color opacity (alpha).
Klik eller brug piletastern for at tilpasse farvesynlighed (alfa).
info
472
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klik eller brug op og ned piletast til at ændre valgte farvekomponent.
info
473
Close
Luk
info
474
Close the active document.
Luk aktivt dokument
info
475
Closed
Lukket
info
476
Collapsed
Sammenfoldet
info
477
Color
Farve
info
478
Color 1 synchronization
Farve 1 synkronisering
info
479
Color 2 synchronization
Farve 2 synkronisering
info
480
Color Adjustments
Farvejusteringer
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...