Danish phrases #961-980 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
Gestures
Gestus
info
962
Gestures - Apply
Gestus - Anvend
info
963
Gestures - Automatic Zoom
Gestus - Automatisk zoom
info
964
Gestures - Draw Mode
Gestus - Tegning
info
965
Gestures - Fill Style
Gestus - Udfyldning
info
966
Gestures - Outline
Gestus - Kanter
info
967
Gestures - Redo
Gestus - Omgør
info
968
Gestures - Swap Colors
Gestus - Byt farver
info
969
Gestures - Switch Tool
Gestus - Skifteværktøj
info
970
Gestures - Undo
Gestus - Fortryd
info
971
Go back to support options
Tilbage til supportvalg
info
972
Go to last folder visited
Gå til seneste mappe
info
973
Go up one level
Gå et niveau op
info
974
Gradient steps including first and last:
Gradueringstrin inkl. første og sidste:
info
975
Green
Grøn
info
976
Grid
Gitter
info
977
Grid size
Gitterstørrelse
info
978
Group files
Gruppér filer
info
979
Grow selection
Udvid markering
info
980
Hammock
Hammock
info
I wish there were...
Select background