Danish phrases #721-740 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Density of the projected shadow at the end.
Skyggens tæthed i slutningen.
info
722
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Skyggens tæthed. Højere værdi giver større tæthed.
info
723
Desaturate
Fjern mætning
info
724
Description
Beskrivelse
info
725
Description of the default operation.
info
726
Description:
Beskrivelse:
info
727
Descriptive name of the window layout.
Dækkende navn på vindueslayout.
info
728
Details
Detaljer
info
729
Detect Background
info
730
Detect background color
Genkend baggrundsfarve
info
731
Detect horizontal edges in the input image.
Genkend vandrette kanter i inputbilledet.
info
732
Determines the method used to compute the shadow.
Bestemmer skyggens beregningsmetode.
info
733
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Bestemmer skyggens skarphed. Skarp skygge anbefales til små billeder og mindre skarp til større billeder.
info
734
Determines whether this step in the sequence will be an operation or a transformation.
Bestemmer om dette trin i sekvensen er en handling eller en transformering.
info
735
Diagonal
Diagonalt
info
736
Diagonal cross
Diagonalt kryds
info
737
Diagonal medium
diagonalt medium
info
738
Diagonal resize /
Diagonal tilpasning /
info
739
Diagonal resize \\
Diagonal tilpasning \\
info
740
Diagonal small
Diagonalt lille
info
What about ICL files?
Select background