Danish phrases #701-720 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Definer hvad skal vises på popup paletten, og hvordan dialogen ser ud.
info
702
Defines how are the pixels in the source rectangle mapped to the destination quadrangle.
Bestemmer hvordan kilderektanglets pixel kortlægges i destinationsformen.
info
703
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Bestemmer hvordan udfyldningsmønstret kombineres med eksisterende indhold.
info
704
Defines how to handle EXIF metadata.
Bestemmer hvordan EXIF metadata håndteres.
info
705
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Bestemmer hvordan facethøjden opnås.
info
706
Defines how to select a document part from the whole document.
Bestemmer hvordan en dokumentdel vælges i et helt dokument.
info
707
Defines the strategy for the undo operation. Some document types may only support selected modes.
Definerer strategien for ophævelse-operation. Nogle dokumenttyper understøtter måske kun udvalgt mode.
info
708
Defines visualization mode for items.
Definerer visualisering for emner.
info
709
Defines where is the new frame placed.
Bestemmer den nye rammes placering.
info
710
Defines, where to place the outline.
Bestemmer kantens placering.
info
711
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Bestem hvor emnet placeres i outputbilledet, hvis den relative størrelse er under 100%.
info
712
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Deformér billede med bilineær eller perspektiv transformering.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">Flere oplysninger</a>.
info
713
Delete
Slet
info
714
Delete file
Slet fil
info
715
Delete frame
Slet ramme
info
716
Delete layer(s)
Slet lag
info
717
Delete selected image(s) from cursor.
Slet valgte billede(r) fra markør.
info
718
Delete vertex
Slet knudepunkt
info
719
Density [%]:
Tæthed [%]:
info
720
Density of the projected shadow at the beginning.
Skyggens tæthed i begyndelsen.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...