Danish phrases #741-760 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
Diameter eller størrelse på mønstrets afgrænsede boks.
info
742
Dimensions: %ix%i pixels
Dimensioner: %ix%i pixel
info
743
Direction
Retning
info
744
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Retning af parallelle lysstråler på højdekort.
info
745
Direction of the arrow. Left-handed people would like to pick the right-facing arrow.
Pilens retning. Venstrehåndede kan vælge at lade pilen pege til højre.
info
746
Direction of the folds.
Retning på folder.
info
747
Disable
Deaktiver
info
748
Disable &automatic updates
Deaktiver automatisk opdatering
info
749
Disable the outline on the drawn shape.
Deaktiver formens omkreds.
info
750
Disabled
Deaktiveret
info
751
Displace amount
Fortrængningsgrad
info
752
Displace...
Fortræng...
info
753
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Vis konteksthjælp for vindueskontroller som værktøjstips.
info
754
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Vis konteksthjælp (som denne) som værktøjstips for alle kontroller.
info
755
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til aktuelle programfunktioner.
info
756
Display lines in tree to indicate relations between items.
Vis linier i træ for at synliggøre sammenhæng mellem emner.
info
757
Display mode
Visning
info
758
Display mode:
Visning:
info
759
Display program information, version number and copyright.
Vis programinfo, versionsnummer og rettigheder.
info
760
Display:
info
I wish there were...
What about ICL files?