Danish phrases #741-760 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Dialog caption:
Dialogtitel:
info
742
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
Diameter eller størrelse på mønstrets afgrænsede boks.
info
743
Dimensions: %ix%i pixels
Dimensioner: %ix%i pixel
info
744
Direction
Retning
info
745
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Retning af parallelle lysstråler på højdekort.
info
746
Direction of the arrow. Left-handed people would like to pick the right-facing arrow.
Pilens retning. Venstrehåndede kan vælge at lade pilen pege til højre.
info
747
Direction of the folds.
Retning på folder.
info
748
Disable
Deaktiver
info
749
Disable &automatic updates
Deaktiver automatisk opdatering
info
750
Disable the outline on the drawn shape.
Deaktiver formens omkreds.
info
751
Disabled
Deaktiveret
info
752
Displace amount
Fortrængningsgrad
info
753
Displace...
Fortræng...
info
754
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Vis konteksthjælp for vindueskontroller som værktøjstips.
info
755
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Vis konteksthjælp (som denne) som værktøjstips for alle kontroller.
info
756
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til aktuelle programfunktioner.
info
757
Display lines in tree to indicate relations between items.
Vis linier i træ for at synliggøre sammenhæng mellem emner.
info
758
Display mode
Visning
info
759
Display mode:
Visning:
info
760
Display program information, version number and copyright.
Vis programinfo, versionsnummer og rettigheder.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...