Danish phrases #761-780 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Display:
info
762
Displayed drawing tools:
Viste tegneværktøjer:
info
763
Displayed tools
Viste værktøjer
info
764
Displays the basic information about the application and its usage.
De grundlæggende oplysninger om programmet og dets brug.
info
765
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Viser aktuelt zoomniveau. Klik for at skifte til forudbestemte værdier eller til dit eget niveau.
info
766
Displays the help index page.
Vis hjælpeindeks.
info
767
Dissolve...
Opløs...
info
768
Distance of the folds from the shape outline.
Folders afstand fra formens kant.
info
769
Distance:
Afstand:
info
770
Dithering
Simulering
info
771
Dithering method used when convering image to paletized format.
Simulering bruges ved konvertering af billede til paletformat.
info
772
Divisor
Faktor
info
773
Divisor:
Faktor:
info
774
Do not fill the interior of the drawn shape.
info
775
Do not use pixel grid.
Anvend ikke pixelgitter.
info
776
Document &name:
Dokumentnavn:
info
777
Document - Best Layout
Dokument - Bedste layout
info
778
Document - Condition
Domument - Tilstand
info
779
Document - Extract Document Part
Dokument - udtræk del
info
780
Document - Open in current window
Dokument - Åben i aktuelt vindue
info
I wish there were...
What about ICL files?