Danish phrases #801-820 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Drag hot spot
Træk hotspot
info
802
Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys.
Flyt billedet ved at trække med musen, zoom ind og ud med musens hjul. Alternativt kan piletasterne og +/- tasterne bruges.
info
803
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Træk punkterne for at angive en perspektiv transformering. Bevar konveks polygon.
info
804
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrken med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
805
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér farvemætning med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
806
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér kontrasten med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
807
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér gamma med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
808
Drag the slider to set image height.
Brug skyderen til at sætte billedhøjden.
info
809
Drag the slider to set image width.
Brug skyderen til at sætte billedbredden.
info
810
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Brug skyderen til at justere hastigheden mellem 25 og 400%.
info
811
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Justér  farver med skyderne.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online hjælp</a>
info
812
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/color-adjustments-operation">Online documentation</a>
info
813
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
814
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
815
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
816
Draw a dotted rectangle around the image.
Tegn en stiplet firkant om billedet.
info
817
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
818
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
Tegn en vilkårlig form, der kontrolleres af punkter med tangenter.
info
819
Draw circles or ellipses.
Tegn cirkler eller ellipser.
info
820
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
Select background
What about ICL files?