Danish phrases #801-820 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér farvemætning med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
802
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér kontrasten med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
803
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér gamma med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
804
Drag the slider to set image height.
Brug skyderen til at sætte billedhøjden.
info
805
Drag the slider to set image width.
Brug skyderen til at sætte billedbredden.
info
806
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Brug skyderen til at justere hastigheden mellem 25 og 400%.
info
807
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Justér  farver med skyderne.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online hjælp</a>
info
808
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
809
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
810
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
811
Draw a dotted rectangle around the image.
Tegn en stiplet firkant om billedet.
info
812
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
813
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
Tegn en vilkårlig form, der kontrolleres af punkter med tangenter.
info
814
Draw circles or ellipses.
Tegn cirkler eller ellipser.
info
815
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
816
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
817
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
818
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn udfyldte former med kant.
info
819
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
820
Draw tool presets
Tegneværktøjs indstillinger
info
Vista & Win 7 icons
Select background