Polish phrases #1101-1120 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Defines where is the new frame placed.
Określa gdzie wstawić nową klatkę.
info
1102
Defines, where to place the outline.
Określa gdzie umiejscowić kontur.
info
1103
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Ustala gdzie w wyjściowym obrazie zostanie umiejscowiony obiekt jeśli rozmiar względny jest mniejszy niż 100%.
info
1104
Defocus...
info
1105
Deform picture by applying a bilinear or a perspective transformation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Transform">More information</a>.
Zniekształć obraz przy użyciu zniekształcenia perspektywy lub dwuliniowego.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/transform-image-operation">Więcej informacji</a>.
info
1106
Delete
Usuń
info
1107
Delete custom colors
Usuń ze swoich kolorów
info
1108
Delete file
Usuń plik
info
1109
Delete frame
Usuń klatkę
info
1110
Delete layer(s)
Usuń warstwę(y)
info
1111
Delete vertex
info
1112
Demitone 25
info
1113
Demitone 50
info
1114
Density [%]:
Gęstość (%):
info
1115
Density of the projected shadow at the beginning.
Początkowa gęstość cienia rzuconego.
info
1116
Density of the projected shadow at the end.
Końcowa gęstość cienia rzuconego.
info
1117
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Gęstość cienia. Wyższa wartość robi cień bardziej intensywny.
info
1118
Desaturate
Odbarwienie
info
1119
Description
Opis
info
1120
Description of the default operation.
Opis akcji domyślnej
info
What about ICL files?
I wish there were...