Polish phrases #4041-4060 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4041
Value added to the final pixel.
Wartość dodana do końcowego piksela.
info
4042
Value in degrees specifying how much is the image rotated clockwise.
Wartość w stopniach podaje o ile obrócić obraz w prawo.
info
4043
Value in pixels added to current cavas size. Negative values are allowed.
Wartość w pikselach dodana do rozmiaru bieżącego płótna. Wartości ujemne są dozwolone.
info
4044
Value in pixels determining new size of the canvas.
Wartość w pikslach określająca nowy rozmiar płótna.
info
4045
Values in the convolution matrix represent weights of pixels. The number of rows and columns must be odd.
Wartości w macierzy splotu przedstawiają wagę pikseli. Liczba wierszy i kolumn musi być nieparzysta.
info
4046
VanDerLee
info
4047
Vanishing Point...
info
4048
Vasarely Mosaics...
info
4049
Vector Image - Convert to Shape
Grafika wektorowa - Konwertuj kształt
info
4050
Vector Image - Delete Object
Obraz Wektorowy - Usuń Obiekt
info
4051
Vector Image - Duplicate Object
Obraz Wektorowy - Powiel Obiekt
info
4052
Vector Image - Editor
Obraz Wektorowy - Edytor
info
4053
Vector Image - Move Object
Obraz Wektorowy - Przesuń Obiekt
info
4054
Veins
info
4055
Verre...
info
4056
Vertical
Pionowy
info
4057
Vertical Lines...
info
4058
Vertical blur
Rozmycie pionowe
info
4059
Vertical division:
Podział poziomy:
info
4060
Vertical edge detection
Wykrycie pionowych krawędzi
info
I wish there were...
What about ICL files?