Polish phrases #301-320 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Align:
Wyrównaj:
info
302
Alignment
Wyrównanie
info
303
Alignment:
Wyrównanie:
info
304
AliveColors
info
305
AliveGlow
info
306
All Cornered MixUp...
info
307
All Good Things...
info
308
All available parts
Wszystkie dostępne części
info
309
All files
Wszystkie pliki
info
310
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Wszystkie operacje mogą zostać cofnięte. Jeżli zabraknie pamięci dalsza edycja nie będzie możliwa.
info
311
All supported files
Wszystkie obsługiwane pliki
info
312
All tags:
Wszystkie tagi:
info
313
Allows you to quickly change the convolution matrix to one of the commonly used filters.
Pozwala na szybką zmianę macierzy splotu na jeden z powszechnie używanych filtrów.
info
314
Allows you to specify your own image zoom value.
Pozwala określić własny stopień zbliżenia obrazu.
info
315
Almathera
info
316
Almodovar Nervous...
info
317
Almodovar...
info
318
Alpha
Alfa
info
319
Alpha Threshold
info
320
Alpha Tool
Narzędzie alfa
info
I wish there were...
What about ICL files?