Polish phrases #1081-1100 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
DeepDream...
info
1082
Default
Domyślny
info
1083
Default &mode
Tryb domyślny
info
1084
Default color
Kolor domyślny
info
1085
Default colors
Domyślne kolory
info
1086
Default format for raster images
Domyślny format obrazów rastrowych
info
1087
Default gamma correction:
Domyślna korekcja gamma:
info
1088
Default operation
Operacja domyślna
info
1089
Define Custom Preset
info
1090
Define a shape by drawing its outline with mouse.
Określ kształt rysując kontur za pomocą myszy.
info
1091
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Kliknij i przeciągnij myszą aby określić obszar usuwania efektu czerwonych oczu.
info
1092
Define middle point between black and white levels.
Określ punkt środkowy miedzy poziomami czarnego i białego.
info
1093
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Definiuj co powinno zostać wyświetlone po naciśnieciu przycisku koloru a także wygląd okna wyboeu kolorów.
info
1094
Defines how are the pixels in the source rectangle mapped to the destination quadrangle.
Definiuje jak są mapowane piksele w żródłowym prostokącie do docelowego wypukłego.
info
1095
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Definiuje jak połączyć deseń wypełnienia z poprzednią zawartością.
info
1096
Defines how to handle EXIF metadata.
Definiuje obsługę metadanych EXIF.
info
1097
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Definiuje jak otrzymać mapę wysokości dla efektu skosu.
info
1098
Defines how to select a document part from the whole document.
Określa jak wybrać część dokumentu z całości.
info
1099
Defines the strategy for the undo operation. Some document types may only support selected modes.
Zdefiniuj strategię dla operacji cofania. Niektóre dokumenty mogą działać tylko w takich trybach.
info
1100
Defines visualization mode for items.
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?