Polish phrases #1241-1260 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
E&nabled
info
1242
E&xit
Zamknij
info
1243
ECWS
info
1244
Each document type will use its default undo mode. This is the recommended option.
Domyślny tryb cofania dla każdego dokumentu. Opcja rekomendowana.
info
1245
Eclipse Edge FX...
Efekt zapadłych krawędzi...
info
1246
Ecosse
info
1247
Edge Burner...
Zapalnik krawędzi...
info
1248
Edge Detect...
info
1249
Edge FX
Efekt Krawędzi
info
1250
Edge Hilite...
info
1251
Edge Saturate...
Nasycenie krawędzi...
info
1252
Edge Tools
Narzędzie krawędzi
info
1253
EdgeWorks...
info
1254
Edger...
info
1255
Edges-only shadow
Cień tylko dla krawędzi
info
1256
Edit item
Edytuj pozycję
info
1257
Edit tool
Narzędzie edycji
info
1258
Edit tools synchronization
Edytuj synchronizację narzędzi
info
1259
Effe&ct
Efekt
info
1260
Effect preview:
Podgląd efektu:
info
Select background
What about ICL files?