Polish phrases #3441-3460 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3441
Sand Blast
info
3442
Satin
Satyna
info
3443
Saturation
Nasycenie
info
3444
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
Nasycenie kontroluje intensywność kolorów. Obniż tą wartość aby uzyskać czarno-biały obraz.
info
3445
Saturation:
Nasycenie:
info
3446
Save &as...
Zapisz jako...
info
3447
Save Document
Zapisz Dokument
info
3448
Save Layer Effect
info
3449
Save Menu Commands
info
3450
Save Selected Area
Zapisz Zaznaczony Obszar
info
3451
Save changes to %s ?
Zapisać zmany w %s ?
info
3452
Save colors...
Zapisz kolory...
info
3453
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
Zapisz kopię tego obrazu bez metadanych iz kompresją ustawioną na 85%.
info
3454
Save current mask to file as a grayscale image.
Zapisz aktualną maskę do pliku jako obraz skala szarości.
info
3455
Save document
Zapisz dokument
info
3456
Save floating selection...
Zapisz płynne zaznaczenie
info
3457
Save for web...
Zapisz  dla internetu
info
3458
Save lay&out configuration when closing window
Zapisz konfigurację warstwy przy zamykaniu okna
info
3459
Save layout as:
Zapisz układ jako:
info
3460
Save selected frame...
Zapisz wybraną klatkę...
info
Vista & Win 7 icons
Select background