Polish phrases #3441-3460 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3441
Sabers Hardlight Pixelize...
info
3442
Sabers Modula Painter...
info
3443
Sabers Navaho...
info
3444
Sand Blast
info
3445
Satin
Satyna
info
3446
Saturation
Nasycenie
info
3447
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
Nasycenie kontroluje intensywność kolorów. Obniż tą wartość aby uzyskać czarno-biały obraz.
info
3448
Saturation:
Nasycenie:
info
3449
Save &as...
Zapisz jako...
info
3450
Save Document
Zapisz Dokument
info
3451
Save Layer Effect
info
3452
Save Menu Commands
info
3453
Save Selected Area
Zapisz Zaznaczony Obszar
info
3454
Save changes to %s ?
Zapisać zmany w %s ?
info
3455
Save colors...
Zapisz kolory...
info
3456
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
Zapisz kopię tego obrazu bez metadanych iz kompresją ustawioną na 85%.
info
3457
Save current mask to file as a grayscale image.
Zapisz aktualną maskę do pliku jako obraz skala szarości.
info
3458
Save document
Zapisz dokument
info
3459
Save floating selection...
Zapisz płynne zaznaczenie
info
3460
Save for web...
Zapisz  dla internetu
info
I wish there were...
Select background