Polish phrases #1581-1600 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1581
Horizontal
Poziomy
info
1582
Horizontal Grain
info
1583
Horizontal blur
Rozmycie poziome
info
1584
Horizontal division:
Podział poziomy:
info
1585
Horizontal edge detection
Wykrycie poziomych krawędzi
info
1586
Horizontal offset:
Offset poziomy:
info
1587
Hourglass
Klepsydra
info
1588
How is the shadow combined with the original shape.
Jak wygląda cień w połączeniu z oryginalny kształłtem.
info
1589
How many times to print the image.
info
1590
Hue
Odcień
info
1591
Hue Distortion...
info
1592
Hue Emboss...
info
1593
Hue Transparency...
info
1594
Hue and Cry...
info
1595
Hue distance
info
1596
Hue of the colorized image.
Odcień koloryzowanego obrazu.
info
1597
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Odcień-nasycenie i jaskrawość-alfa obszarów 2D
info
1598
Hue:
Odcień:
info
1599
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID wyodrębnionej części dokumentu. To ID jest zależne od dokumentu. Zajżyj do dokumentacji użytego dokumentu aby dowiedzieć się o jego części  ID.
info
1600
ID:
ID:
info
What about ICL files?
I wish there were...