Polish phrases #1701-1720 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1701
Increase opacity
Zwiększ nieprzezroczystość
info
1702
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Zwiększ nieprzezroczystość (alfa) używając narzędzia pędzel.
info
1703
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Zwiększ lub zmniejsz rozmiar płótna, ustal pozycję orginalnego obrazu.
info
1704
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Zwiększ lub zmniejsz rozmiar płótna. Ustal pozycję orginalnego obrazu.
info
1705
Increase or decrease canvas size..
Powiększ lub zmniejsz wymiary kanwy...
info
1706
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
info
1707
Increase outline width
Zwiększa szerokość konturu
info
1708
Increase pixels' transparency.
Powiększ przezroczystość pikseli.
info
1709
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Zwiększa szerokość konturu kształtu o 1 piksel albo 5p z wciśniętym CTRL.
info
1710
Indicates the currently used value for outline width.
Wskazuje aktualnie użytą wartość dla szerokości konturu.
info
1711
Indicates the initial status of the panel. If enabled, the panel is not visible.
Określa początkowy stan panelu. Jeśli włączony, ten panel jest niewidoczny.
info
1712
Infinity...
info
1713
Initial background color:
info
1714
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Inicjalizuj maskę z kanału Alfa obrazu.
info
1715
Ink Outlines...
info
1716
Ink Rubber...
info
1717
Inmosque
info
1718
Inner shadow
Wewnętrzny cień
info
1719
Insert Clipboard contents.
Wstaw ze schowka
info
1720
Insert Frame
info
Select background
Vista & Win 7 icons