Polish phrases #2721-2740 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2721
Reverse
info
2722
Reverse frame order
Odwróć kolejność klatek
info
2723
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Odwraca kolejność zaznaczonych klatek lub wszystkich klatek, jeśli zaznaczono mniej niż dwie.
info
2724
Rich-n-r...
info
2725
Richard Rosenman
info
2726
Ridged edges
Prążkowane krawędzie
info
2727
Right
Prawy
info
2728
Right-Left
Prawy-lewy
info
2729
Right/Lower Pane
Prawy/Dolny Panel
info
2730
Right/Upper Pane
Prawy/Górny Panel
info
2731
Rings:
info
2732
Rip Open...
info
2733
Ripper...
info
2734
Ripple Mirror...
info
2735
Ripple...
info
2736
Rippler...
info
2737
Ripples Along The Shore...
info
2738
Ripples Magic DEMO
info
2739
Ripples...
info
2740
RipplesMagicDemo
info
Select background
Vista & Win 7 icons