Polish phrases #321-340 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Alpha channel
Kanał alfa
info
322
Alpha channel:
Kanał Alfa:
info
323
Alpha from brightness with: %s
info
324
Alpha threshold:
Próg alfa:
info
325
AlphaWorks
info
326
AlphaWorks...
info
327
Alternating Even Bars
info
328
Amazing Brew...
info
329
Ambrosia...
Ambrozja...
info
330
Amico Perry
info
331
Amount
Ilość
info
332
Amount of deleted pixels in percents.
Ilość usuniętych pikseli w procentach.
info
333
Amount:
Ilość:
info
334
An error occured during save operation. Please verify that there is enough space on the destination drive and that you have sufficient access rights.
Wystąpił błąd podczas zapisywanie. Sprawdź czy masz wystarczającą ilość miejsca na dysku i odpowiednie uprawnienia.
info
335
An unrecoverable error occured during execution of the program. We are sorry for any incovenience.
Błąd nie do naprawienia przy wykonywaniu akcji. Przepraszamy za niedogodność.
info
336
Anaglyph Flip
info
337
Anaglyph Flip 
info
338
Anchor
info
339
Andrew's Filter Collection 55
info
340
Andrew's Filter Collection 56
info
What about ICL files?
Select background