Polish phrases #2181-2200 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2181
Old Colorize...
info
2182
Old Photo...
info
2183
Ommadawn...
info
2184
On &key pressed:
info
2185
Onde...
info
2186
Ondulation...
info
2187
One window per document
Jedno okno na dokument
info
2188
Online
Online
info
2189
Online help
Pomoc online
info
2190
Only draw outline of basic shapes.
info
2191
Only high freqencies in the affected region are copied.
info
2192
Only low freqencies in the affected region are copied.
info
2193
Only show strings containning the entered character sequence.
Pokaż tylko ciągi zawierające wpisaną sekwencję
info
2194
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
W edytorze rastrowym pokazuj tylko wybraną warstwę, bez efektów.
info
2195
Only the last operation can be undone. This option conserves memory but does not improve performance.
Tylko ostatnia akcja może być cofnięta. Osczędza to pamięć, ale nie poprawia osiągów.
info
2196
Op Art City...
info
2197
Opacity
Krycie
info
2198
Opacity and image mask
Krycie i maska obrazu
info
2199
Opacity->Luminosity
info
2200
Opacity-based
Oparty na Nieprzezroczystości
info
What about ICL files?
Select background