Polish phrases #1801-1820 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Language synchronization
Synchronizacja języka
info
1802
Language:
Język:
info
1803
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Języki oznaczone flagą są zainstalowane. Wybierz język i kliknij pobierz aby rozpocząć próbę ściągnięcia danego tłumaczenia.
info
1804
Lapcian...
info
1805
Large
Wielki
info
1806
Large icons
Duże ikony
info
1807
Las Palmas Tan...
info
1808
Laser Light Show...
info
1809
LaserSight
info
1810
Laserrays...
info
1811
Lasso
Lasso
info
1812
Latest news, tutorials, support center.
Najnowsze wiadomości, poradniki oraz centrum wsparcia.
info
1813
Lattice Composer
info
1814
Lattice...
info
1815
LatticeComposer
info
1816
LatticeXPdemo
info
1817
Layer
Warstwa
info
1818
Layer Style
info
1819
Layer effect files
Pliki efektów warstwy
info
1820
Layer painting
Rysowanie Warstwy
info
I wish there were...
Select background