Polish phrases #2161-2180 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2161
Not constrained
info
2162
Not so Noisy...
info
2163
Note
Notatka
info
2164
Note Paper...
info
2165
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
Info: współrzędne uchwytu zostaną wysłane do narzędzia tak jak zostały wprowadzone, bez względu na wybrany tryb. W przypakdu nieprawidłowych wartości, rezultaty mogą być nieoczekiwane.
info
2166
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
info
2167
Nuke...
info
2168
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Liczba miejsc za punktem dziesiętnym. Zwiększ tą wartość dla większej precyzji koloru lub gdy zakres jest za mały.
info
2169
Number of times the blur algorithm is run in sequence.
Ilość powtórzeń algorytmu rozmycia w sekwencji.
info
2170
Néon...
info
2171
OK
OK
info
2172
Object alignment
info
2173
Object providing menu or toolbar commands.
Obiekt dostarczający poleceń dla menu lub paska narzędzi.
info
2174
Object specifying command list.
Obiekt określający listę komend.
info
2175
Object that controls the command in the window's context menu.
Obiekt kontrolujący polecenie w oknie menu kontekstoowego.
info
2176
Ocean Ripple...
info
2177
Océan...
info
2178
Offset By 3
info
2179
Offset Wrap...
info
2180
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Przesunięcie rzuconego cienia w pikselach. Dodatnie wartości przesuną cień w prawo i na dół.
info
What about ICL files?
Select background