Polish phrases #2281-2300 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2281
Parameter:
Parametr:
info
2282
Parameterized text:
Parametryzowany tekst
info
2283
Parameters
info
2284
Part &operation:
Część &operation:
info
2285
Partical...
info
2286
Particle PRO...
info
2287
Particle...
info
2288
Paste image
Wklej obraz
info
2289
Paste style
Wklej styl
info
2290
Paste the dragged image(s) as a floating selection.
Wklej przeciągnięty obraz(y) jako zaznaczenie.
info
2291
Paste:
Wklej:
info
2292
Pasted
info
2293
Pastellise...
info
2294
Pastels...
info
2295
PatchRing...
info
2296
PatchWork...
info
2297
Patchwork...
info
2298
PaternEditDo
info
2299
Path
Katalog
info
2300
Path to a html help topic that will be displayed if user clicks on a Help button. If this field is left blank, the Help button will be hidden.
Scieżka do tematów pomocy html, który będzie pokazany po kliknięciu przycisku Pomoc. Jeśli to pole zostanie puste, przycisk Pomoc będzie ukryty.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...